تماس با ما درباره ما قوانین و مقررات ثبت شکایات
ثبت شکایات

در صورت هرگونه شکایت و نارضایتی از خدماتی که ما به شما ارائه نموده ایم میتوانید از طریق ایمیل زیر شکایت خود را برای ما ارسال و یا از طریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید.

درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد این فروشگاه لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

 ۱٫ شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

 ۲٫ لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

 ۳٫ بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

 ۴٫ رسیدگی به شکایات وارده از سازمان ها و نهادهای زیر در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان امکان رسیدگی به آن را ندارد. بدیهی است در صورت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل الذکر، شاکی می بایست به مراجع حقوقی و قضایی ذیصلاح مراجعه نماید:

شماره های پشتیبانی:

۰۵۱-۵۵۴۳۴۱۱۷

۰۹۱۵۵۳۱۵۸۶۹

۰۹۱۵۶۹۶۲۲۰۲